K.V.K.K. & Çerez Politikası

ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş  
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca, Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş  (bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından, Veri Sorumlusuna ait www.elitgd.com ( Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır.) adresi aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine  ait (bundan böyle “Veri sahibi” olarak anılacaktır.) kişisel verilerin işlenmesine dair  usul ve esaslara ilişkin,  veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

Veri Sahibinin siteyi ziyaretleri esansında otomatik yollarla elde edilen kişisel verileri,  Kanununda belirtilen hükümlere uygun ve mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.

 

Veri Sorumlusu : ELİT GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ (BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ / 3320277091) (Mersis No: 0332027709100015) (Ticaret Sicil No: 500867-0)

Adres                 : 4. LEVENT, BÜYÜKDERE CADDESİ AKÇAM SOKAK NO:17 D:1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Tel                    : +090 212 324 33 34

E-Mail                : info@elitgd.com

 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Web sitesi üzerinden sadece çerez niteliğindeki bilgiler kaydedilmekte ve işlenmektedir. Çerez Kullanımı Politikası (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır), hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeler ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5. Maddesi  ve ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

 1. 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması amacıyla işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Veri sahiplerine  ait kişisel veriler, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; yalnızca hukuksal yükümlülük gereği ve ilgili kanun ve mevzuatın öngördüğü hallerde adli makamlar ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, ekspertizlerden elektronik  ortamda  otomatik yöntemlerle; 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca işlenmekte ve işbu Aydınlatma metninin  3. Maddelerinde belirtilen amaçlarla aktarılmaktadır.

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMA YÖNTEMİ

4.1 Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıda sayılan haklara sahiptir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 2. e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

4.2 Veri sahibinin söz konusu hakları kullanması için, talebini Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine iadeli taahhütlü Posta ile veya Noter vasıtası ilgili kişi başvuru formu bölümünde yer alan formu doldurarak  yazılı olarak göndermesi veya bizzat başvurması gerekmektedir. Sayılan yöntemler ile veri sorumlusuna iletilen talepler kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru niteliğinde sayılacaktır. Veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Veri sorumlusunun  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 1. GENEL OLARAK

 

Elit Gayrimenkül Değerleme A.Ş. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak sahip olduğumuz http://elitgd.com ve https://elitgd.com  web sitemizde (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız. Bu Çerez Kullanımı Politikası (Bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize hangi tür çerezlerin nasıl kullanıldığını açıklamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgilere Ziyaretçi Aydınlatma Metninden  ulaşabilirsiniz.

 

 

 1. REŞİT OLMAYANLAR HAKKINDA

 

Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

 

 1. ÇEREZ NEDİR VE NE AMAÇLA DEPOLANIR

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

 

 1. SİTEMİZDE ÇEREZLERİN KULLANILMASININ TEMEL AMAÇLARI;

 

 • Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,

 

 1. KULLANIMA GÖRE ÇEREZ TÜRLERİ

 

Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleridir.

 

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitemizin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkilişime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır.

Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Aşağıda detaylı olarak açıklanan şekilde bu çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

 1. SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ:

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi’nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Sitesi, bilgi toplamak, ilgi alanlarınızı ve demografik verileri hatırlamak ve size hedeflenmiş reklamları sunmak, reklamları iyileştirmek ziyaret edilme ve reklam gösterimleri sayısını, reklam hizmetlerinin diğer kullanımlarını ve bu reklam gösterimleri ve reklam hizmetleriyle ilgili etkileşimler arasındaki oranı belirlemek için hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezlerini kullanmaktadır. Site; Facebook ve Linkedin gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Sitesi doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir.

Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Sitede aşağıda yer alan çerezler kullanmaktadır:

Çerezin Adı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Google Analytics Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Google Ads Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, size daha alakalı reklamlar göstermek, bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek, hizmetlerimize kaydolmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak için kullanır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google’a aktarılarak Google tarafından ABD’deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri
Cloudflare Cloudflare, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Cloudflare’e aktarılarak Cloudflare tarafından saklanmaktadır.

Güvenlik: CloudFlare özelleştirilmiş bir bulut tabanlı web uygulaması güvenlik duvarı kullanır. Bu sayede spam yorum ve SQL enjeksiyon şeklinde sitelere etki eden kötü saldırıların birçoğunu durdurulabilir. Ayrıca, bant genişliğini ve sunucu kaynaklarını boşa harcamamak için CloudFlare, tehditleri engeller, kötü amaçlı botları ve tarayıcıları sınırlar.

Optimizer: Hızlı yüklenen sayfalara sahip olmanın yollarından biri düzenli olarak optimize etmektir. CloudFlare Optimizer, ağ bağlantılarını en aza indirerek web siteyi optimize etmek için kullanılır.

Analiz: Cloudflare başınıza büyük problem olabilecek tüm saldırılara karşı sitenizi korurken aynı zamanda trafik kayıtlarını da tutar. Cloudflare Analytics’i kullanarak sitenize ilişkin erişim trafiğini daima kontrol etme, raporlama.
Cloudflare kullanımı hakkında şu adresi ziyaret edebilirsiniz;
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Kalıcı Çerezler
Oturum Çerezleri

 

 1. ÇEREZLERİN KULLANILMASINI ENGELLEME

 

Çerezlerin kullanılmasının sebebi Site’nin daha iyi kullanılmasına yöneliktir. Ancak  dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Fakat bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Kullandığınız web tarayıcısına göre çerez kullanımının engellenmesi işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi için aşağıda yer alan ve erişim sağlayıcıları birliğinin  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

https://www.esb.org.tr/cerez-bellek

Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.