Hizmetlerimiz

Her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait;

Konut, İş Yeri, Bina, Arsa ve Arazi, Turistik Tesisler, Akaryakıt Satış İstasyonu, Plazalar, İş Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Sanayi Tesisleri ve Fabrikalar, Depolar, Devre Mülkler, her türlü Makina ve Teçhizat, Gayrimenkul Projeleri (henüz planlama aşamasında veya inşa halinde olan) , Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların (üst hakkı, uzun süreli kiralamalar, yap-işlet-devret, intifa hakkı vb.) değerlemesi ile bunlara ait kira değerlemesini yapmak ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde raporlarını düzenlemektir.