BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (BDDK) YETKİLENDİRMESİ

Şirketimiz, 08 Mart 2010 tarihi itibariyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından bankalar için “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

Şirketimize Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yetki verildiğine dair yazı: